BENTLEY MICROSTATION GEOGRAPHICS

 

Forner Miklós

Bentley ösztöndíjas

Soproni Egyetem

Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar

Térinformatika tanszék

H-8000 Székesfehérvár, Pirosalma u.1-3.

Tel: +36 (22) 348 271 Mobil:06-20-9125081

E-mail: m.forner@geo.cslm.hu

 

Mi is a MicroStation GeoGraphics?

A MicroStation GeoGraphics egy széleskörű térképező és GIS eszköztárral rendelkező program, amely kiegészítéséül szolgál a MicroStation újabb verzióihoz (MicroStation 95-től egész a MicroStation J-ig). Eszközöket nyújt az adatbevitelhez, a döntés-előkészítéshez, az irányításhoz, analizáláshoz és a földrajzi információk megjelenítéséhez. Mindemellett lehetővé teszi különböző raszteres, vektoros képek és táblázatos adatok kezelését. A MicroStation GeoGraphicshoz tartozik még egy MDL eszközfelszerelés is, mely a szoftver-fejlesztőknek hatáskört és rugalmasságot biztosít a GIS funkcióknak a kompatibilitásához és kiterjesztéséhez. Az MicroStation GeoGraphics csatlakozik a MicroStationhoz úgy, hogy közben megőrzi a MicroStation összes funkcióját.

A MicroStation GeoGraphics fontos részei

Objektum-orientált koncepció

A MicroStation GeoGraphics objektum-orientált koncepciója képessé tesz minket az összes térképi elem grafikus, karakterisztikus és nem grafikus attribútumaik meghatározására. Ez felülmúlja a tradicionális, rétegeken alapuló rendszereket. A térképi objektumoknak lehetnek összetett parancsaik, amelyek képessé tesznek minket arra, hogy komplex műveleteket végezzünk anélkül, hogy teljes tudásunk lenne a MicroStation működésének alapjait illetően.

A MicroStation GeoGraphics a térképi objektumokat hierarchikusan csoportosíthatja, ezzel megkönnyítve az összetett térképi objektum-készletek kezelését.

A MicroStation GeoGraphics által képesek vagyunk arra, hogy a térképi elemeket kétféle módon kezeljük, azaz réteg és objektum-orientált rendszerben. A MicroStation 63 réteget képes kezelni, egy rétegben a logikailag összetartozó térképi objektumok tartoznak.

Az objektum-orientált rendszerben minden elem objektumként van definiálva tekintet nélkül a MiroStationben kijelölt rétegre.

 

Hibátlan, pontos adatok felépítése

A MicroStation GeoGraphics tisztító és érvényesítő eszközkészlettel rendelkezik, amivel a felhasználó a geometriai problémákat gyorsan azonosíthatja és javíthatja. Ezzel biztosítja az adatkonzisztenciát, és az elemzési műveletek pontos eredményét. A duplikált és hasonló körvonalak, a hiányzó lezárások, metszéspontok, túlnyúló vonalak, töredékek megkeresésére és javítására szolgáló eszközöket tartalmaz, amelyek figyelembe veszik a felhasználó által megadott tűréseket. Ezek az interaktív eszközök a hibákról és problémákról azonnali visszacsatolást adnak a felhasználónak az adatbevitelkor, a képi kapcsolat elvesztése nélkül. A tisztító műveletek visszavonhatók, ha a tűrési beállítások rossz eredményeket okoznak. Külön geometriai megjelenítő eszközök szolgálnak a topológiai problémák meghatározására.

 

Topológiai és térbeli elemzés

Az átfedő műveletek, mint a poligonok metszete vagy uniója lehetővé teszik az adatrétegek közti összefüggések felfedezését. Sok rendszer használ speciális kódolást az objektumok közti térbeli összefüggésekhez, amit topológiának neveznek. A legtöbb rendszer a topológiai összefüggéseket az adatmodell állandó részeként tárolja, ezért változások esetén ezt újra számolja. A topológia tárolására a MicroStation GeoGraphics a topológiai összefüggéseket menet közben számolja, így az adat sosem avul el. Az igény szerinti topológia eszközei lehetővé teszik, hogy a felhasználó pontokat, vonalakat és poligonokat tartalmazó virtuális rétegeket hozzon létre. Ezeken a topológiai rétegeken történnek a térbeli műveletek, pl. metszetek, uniók képzése, szomszédosság-vizsgálat, melyek SQL lekérdezésekkel szűrhetők. A MicroStation GeoGraphics zónakészítő eszközeivel a felhasználó megvizsgálhatja a térképi objektumok közti közvetlen összefüggéseket.

Adatbázis kezelés

A MicroStation GeoGraphics számos bővítéssel rendelkezik, amelyek jelentősen növelik a MicroStation külső adatbázisokkal végzett munkájának hatékonyságát. Egy interaktív lekérdezésépítő (Query Builder) segítségével a felhasználó lekérdezheti az adatbázist és megkeresheti a társított térképi objektumokat a térképkönyvtárban. A MicroStation GeoGraphics SQL kezelője lehetővé teszi a térképi objektumokhoz társított adatbázis-információk keresését, megjelenítését és szerkesztését. A MicroStation adatbázis-kezelő eszközei, beleértve a MicroStation 95 új ODBC-lehetőségeit, biztosítják a felhasználó számára, hogy kapcsolatokat hozzon létre a térképi objektumok és számos adatbázis-típus (pl. Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix) között, és ezeket kezelje.

Térképkészítés

Az adatvezérelt tematikus eszközökkel a felhasználó különféle térképeket készíthet. Ezek az eszközök adatbázis-attribútumokon keresztül vezérlik az elemek újraszimbolizálását, a területkitöltést és mintázást. Lehetőség van automatikus adatosztályozásra és jelmagyarázat-készítésre. A MicroStation GeoGraphics jegyzetelő eszközeivel adatbázis-információkból szöveges címkék készíthetők. Felhasználói beállításokkal határozhatjuk meg és helyezhetjük el a címkéket.

A térképkészítésnél a MicroStation alaplehetőségei kézenfekvővé váltak. A pontos grafikus környezet lehetővé teszi a felhasználó számára a fejlett térképi objektumok kezelését, nyomdai minőségű betűtípusok használatát, egyéni vonalstílusok készítését, és saját cellakönyvtárak létrehozását. Ezek az eszközök a MicroStation 95 új kirajzolási lehetőségei mellett (pl. plottolási újraszimbolizálás, előkép, kombinált raszter/vektor kirajzolás) a jó minőségű térképek készítését segítik elő.

Térképkezelés

A MicroStation GeoGraphics térképkezelő rendszere megkíméli a felhasználót a térképek fizikai kezelésétől, egyszerű kijelöléssel elérhetővé teszi a térképkönyvtárakat. Egy általános kulcstérkép, aktív térbeli index és a részeket kezelő rendszer segítségével a felhasználó gyorsan megtalálhatja és előhívhatja az egyes térképeket. Így a fájlszervezés részletes ismerete nélkül kezelheti a nagy, bonyolult térképkönyvtárakat.

Raszter adat kezelése

Néhány térképészeti alkalmazás raszter adatokat igényel, mint például a szkennelt térképek vagy a digitális ortofotók. A MicroStation GeoGraphics képes kezelni ezeket a többgigabyte-os raszter adatokat. A raszteres adat kiegészítésül szolgálhat a vektoros térképnek vagy egy háttért nyújt a képernyős (fej-feletti) digitalizáláshoz. A MicroStation GeoGraphicsban nagy képeket képes tárolni a memória, mely lehetőséget biztosít számunkra a mozgás és a zoom-olás során a kép gyors újrafrissítéséhez. Ebben a rendszerben képesek vagyunk a képfájlok felhalmozására és mozaikként való kezelésére anélkül, hogy összevonnánk őket egy megafájlba.

A MicroStation GeoGraphics támogatja a raszter-vektor kombináció kirajzolását.

Projekt vezérlés

MicroStation GeoGraphics megengedi a GIS project vagy projectsorozatok kezelését egyetlen központi helyről. Definiálhatjuk az összes grafikus attribútumot, kategóriákat, objektumokat és térképeket egy egyszerű párbeszédablakból.

MGE Kompatibilitás

MicroStation GeoGraphics tartalmazza a válogatott rendszertábláknak egy kibővített készletét, hogy kompatíbilis lehessen az Intergraph MGE-vel. Konvertáljuk át az összes MGE adatot a MicroStation GeoGraphicsbe, vagy használjuk az MGE adatokat a MicroStation GeoGraphicson belül egy ad hoc bázisban.

MicroStation GeoGraphics Projektek

A MicroStation GeoGraphics a térképi adatokat projektekbe szervezi. Projekt az objektumok, kategóriák, térképek és attribútumok definíciójának a gyűjteménye, amit földrajzi információk szervezésére használunk. Egy tipikus projektnek a következő az adatszerkezete:

Mintaprojekt

A „My Town” mintaprojekt a MicroStation GeoGraphicsel együtt vásárolható meg. A My Town-nak 50 jellege van 6 kategóriába rendezve, és hét térképállománya, kiegészítve a térkép index alakzattal és egy kulcs térképpel.

My Town adatbázisa tartalmazza az összes szükséges rendszertáblát a felhasználói attribútum táblákkal együtt. Az attribútum adat személyes tulajdonra vonatkozik és másrészről szánhatjuk egy területre vonatkozó adóügyi információs rendszernek.

Jellegek-Objektumok

A jellegek a valós világ terepalakzatainak a modellei a GIS-ben. A tipikus térképi jellegek tartalmazzák a parcellákat, az egyes tömbök vonalait, utcák körvonalait és az épületeket. Egy jellegnek-objektumnak van grafikus összetevője és adatbázis attribútuma.

Például a „My Town” projektben a tax.lot vonal összetevői:

Elem típusa = Vonal

Elem rétege = 15

Elem színe = 7 (világos kék)

Adatbázis tábla = Telek, Parcella

Kategóriák

Egy kategória a kapcsolatban lévő jellegek csoportja. Például a Tax Map (Adó térkép) kategória a „My Town”-on belül olyan jellegekből épül fel, melyek a vagyonadóval kapcsolatosak. Minden kategória összekapcsolódik egy index alakzat gyűjteményé. Minden index alakzat megfelel egy térkép kiterjedésében, egy jellegekkel összefüggésben lévő csoportnak.

Térképek

A térképek a MicroStation által használt DGN állományban tárolódnak. Ez a DGN állomány tartalmazza az összes rajzra és rajzeszközre vonatkozó beállításokat. A térkép neve és kategóriájára vonatkozó információk a MAPS system táblázatban vannak tárolva. A MicroStation GeoGraphics rendelkezik egy Kulcs térképpel, amely egy vizuális könyvtára a projekt térképi által lefedett területnek. A Kulcs térképet az egyes térképek grafikai leválogatására használjuk. Ezeket a kiválasztott térképeket hozzá lehet csatolni egy referencia térképhez (read only) vagy aktív térképként választhatók (read\write).